K dnešnímu dni jsme v tomto programu připravili 36 úspěšných projektů
v celkové investiční hodnotě 156 milionů Kč a dotační hodnotě 110 milionů Kč!

PODPOROVANÉ AKTIVITY PROGRAMU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ PRAXE

Podpora firemních praxí a odborných stáží v rámci programu profesního vzdělávání zaměstnanců.

PORADENSTVÍ

Profesionální poradenství v rámci podnikových vzdělávacích programů, age-managementu, firemního rozvoje, apod.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Realizace vzdělávacích programů, rekvalifikačních kurzů a dalších programů vztahujících se k oblasti vzdělávání.

PODNIKOVÁ KOOPERACE

Podpora firemní kooperace mezi malými a středními podniky, a to za účelem institučního a podnikového vzdělávání.

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAMY

Implementace podnikových rekvalifikačních programů za dohledu odborných asistentů a vyškolených instruktorů.

VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Interní spolupráce mezi podnikovými subjekty a vzdělávacími institucemi za účelem restrukturalizačních implementací.

Způsobilé výdaje programu DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Pořízení nového vybavení za účelem zkvalitnění vzdělávacích služeb a pomůcek.

OSOBNÍ NÁKLADY

Pokrytí nákladů určených pro mzdy lektorů, realizačního týmu projektu a dalších příslušných odborníků.

NÁKUP SLUŽEB

Podpora pro zajištění služeb, jako např. rekvalifikace, kurzy, školení, studijní materiály, apod.

CESTOVNÍ VÝLOHY

Do této kategorie patří náklady určené pro uhrazení cestovného a náboru zahraničních expertů.

PŘÍMÁ PODPORA

Cestovní a mzdové příspěvky zaměstnanců, kteří se účastní rekvalifikačních nebo vzdělávacích programů.

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

Náklady související s administrací a realizací projektu; režijní náklady, publicita projektu, atd.

Manažeři projektů v programu DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Ing. Dana Frnková

Projektový manažer


tel: +420 284 007 873 mob: +420 777 352 153 frnkova@direkta.cz
Více


Lenka Madejová

Projektový manažer


tel: +420 284 007 834 mob: +420 777 327 383 madejova@direkta.cz
Více


Doc. Ing. Michael Kroh

Projektový manažer


tel: +420 284 007 876 kroh@direkta.cz
Více


Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.