SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

PŘIROZENÁ FUNKCE KRAJINY

Revitalizace přirozených krajinných funkcí, jako např. vodních toků, krajinných rázů a struktur.

PROTEKCE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

Poskytnutí účinné ochrany vztahující se k sektoru chráněných územních oblastí a národních parků.

POSÍLENÍ BIODIVERZITY

Implementace činností, jejichž funkce zefektivňuje a zkvalitňuje sektor přírodní biodiverzity.

Podporované aktivity prioritní osy OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

 

ÚPRAVA FUNKČNÍCH PLOCH

Revitalizace funkčních krajinných ploch a jejich přirozených součástí, jako např. oblast sídelní zeleně.

NÁVŠTĚVNICKÁ INFRASTRUKTURA

Úprava a modernizace návštěvnické infrastruktury v rámci provozu chráněných oblastí a národních parků.

VZÁCNÉ DRUHY

Podpora pro péči o vzácné a ohrožené druhy, a to včetně revitalizace přírodních biotopů.

PREVENCE PROTI ŠÍŘENÍ ŠKŮDCŮ

Implementace preventivních opatření proti výskytu a šíření invazních druhů ohrožujících stav biodiverzity.

ÚPRAVA KRAJINNÉHO RELIÉFU

Úprava a modernizace krajinného reliéfu za účelem omezení úmrtnosti živočichů v důsledku rozvoje infrastruktury.

REVITALIZACE EKOSYSTÉMŮ

Úprava, modernizace a revitalizace ekosystémů v rámci chráněnných krajinných oblastí a národních parků.

Manažeři projektů v prioritní ose OCHRANA A PÉČE O PŘIRODU A KRAJINU

David Šrámek

Projektový manažer


tel: +420 284 007 863 mob: +420 608 964 924 sramek@direkta.cz
Více


Tomáš Bulík

Projektový manažer


tel: +420 284 007 833 mob: +420 731 752 415 bulik@direkta.cz
Více


Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.