SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY ODPADY, MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA

PREVENCE PROTI VZNIKU ODPADŮ

Preventivní opatření zajišťující výrazné omezení vzniku průmyslových a komunálních odpadů.

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

Zvýšení podílu energetického využití odpadů za účelem zefektivnění materiální odpadní revitalizace.

REVITALIZACE SKLÁDEK

Celková rekonstrukce a rekultivace zastaralých skládek, jejichž technologické zázemí nevyhovuje současným normám.

ODSTRANĚNÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

Odstranění a eliminace ekologických zátěží přispívajících k celkovému stavu kontaminovaných lokalit a regionů.

ELIMINACE ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK

Snížení environmentálních rizik, které se vztahují k bezpečnosti provozu a managementu chemických látek.

DOKONČENÍ INVENTARIZACE

Inventarizace kontaminovaných a potenciálně nebezpečných lokalit za účelem odstranění ekologických zátěží.

Podporované aktivity prioritní osy ODPADY, MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA

 

NOVÉ TECHNOLOGIE

Využití technologií, jejichž funkce přispívá k omezení množství odpadů (např. během výrobního procesu).

VÝSTAVBA A MODERNIZACE

Nákup a celková modernizace technologických zařízení určených pro úpravu, sběr a třidění odpadů.

PORADENSKÁ CENTRA

Představení expertních center určených pro poskytnutí informací v případě seriózní chemické havárie.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Vytvoření informačních portálů a systémů za účelem zkvalitnění správy chemických látek a nebezpečných odpadů.

ANALYTICKÉ PRÁCE

Implementace analytických a průzkumných prací vztahujících se ke klasifikaci kontaminovaných lokalit.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Pořízení a modernizace zařízení určených pro manipulaci s nebezpečnými látkami a odpady.

Manažeři projektů v prioritní ose ODPADY, MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA

David Šrámek

Projektový manažer


tel: +420 284 007 863 mob: +420 608 964 924 sramek@direkta.cz
Více


Tomáš Bulík

Projektový manažer


tel: +420 284 007 833 mob: +420 731 752 415 bulik@direkta.cz
Více


Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.