PODPOROVANÉ AKTIVITY PROGRAMU PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

INOVACE VÝROBNÍCH AKTIVIT

Modernizace výrobních procesů a příslušných činností vztahující se k revitalizaci technologických postupů.

VÝVOJ NOVÝCH PRODUKTŮ

Podpora pro Vývoj a představení nových produktů v oblasti výzkumu inovačních technologií.

PODNIKOVÁ EXPANZE

Implementace strategií vztahující se k úspěšnému rozšíření firemních aktivit a činností.

KOMODITNÍ CERTIFIKACE

Asistence pro autorizaci produktů v rámci podnikových procesů a inovace nových produktů.

IMPLEMENTACE FIREMNÍCH PARTNERSTVÍ

Vytvoření úspěšného propojení mezi strategickými partnery v oblasti výzkumu a znalostního transferu.

ZNALOSTNÍ TRANSFER

Sektor znalostního transferu je veden magisterským nebo doktorantským absolventem daného oboru.

Způsobilé výdaje programu PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

 

PERSONÁLNÍ VÝDAJE

Financování osobních výdajů vztahujících se k pracovníkům působícím v oblasti projektových aktivit a realizací.

FINANCOVÁNÍ HARDWARE/SOFTWARE

Zajištění finančního příspěvku pro hardwarové a softwarové komponenty potřebné k implementaci projektů.

PORADENSKÉ SLUŽBY

Profesionální poradenství a odborná asistence související s oblastí znalostního transferu.

PROVOZNÍ NÁKLADY

Celkové pokrytí provozních nákladů a jiných příslušných výdajů vztahujících se k sektoru znalostního transferu.

PROJEKTOVÉ SEMINÁŘE

Účast na odborných seminářích za účelem šíření znalostního transferu, a to zejména v rámci technologických inovací.

PROJEKTOVÉ STUDIE

Realizace výzkumných studií, které se vztahují k celkové implementaci příslušných projektů a jiných činností.

Manažeři projektů v programu PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

Lenka Madejová

Projektový manažer


tel: +420 284 007 834 mob: +420 777 327 383 madejova@direkta.cz
Více


Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.