K dnešnímu dni jsme v rámci této prioritní osy připravili 4 úspěšné projekty
v celkové investiční hodnotě 14 milionů Kč a dotační hodnotě 12 milionů Kč!

SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH OBYDLÍCH

SNÍŽENÍ LOKÁLNÍCH EMISÍ

Snížení celkového emisního stavu, jehož příčinou je lokální vytápění domácností v rámci městské aglomerace.

STACIONÁRNÍ ZDROJE

Snížení celkového stavu emisí, které pocházejí ze stacionárních zdrojů (nedělitelných technických jednotek).

HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Revitalizace a nákup systémů poskytující kvalitní a spolehlivou analýzu meteorologických podmínek.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Zkvalitnění služeb vztahujících se k odborné analýze a předpovědi počasí, povětrnostních podmínek, apod.

OZONOVÁ VRSTVA

Výstavba nebo rozvoj profesionálních zařízení analyzujících současný stav klimatu a ozonové vrstvy Země.

MODERNIZACE METEOROLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Modernizace a revitalizace meteorologických zařízení za účelem zkvalitnění analýzy meteorologických dat.

Podporované aktivity prioritní osy ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH OBYDLÍCH

 

REKONSTRUKCE STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ

Celková revitalizace a modernizace současných stacionárních zdrojů, které přispívají ke znečišťování ovzduší.

NÁKUP PROTIEMISNÍCH TECHNOLOGIÍ

Financování technologií, jejichž použití přispívá k výraznému omezení emisí a znečisťujících látek.

VÝSTAVBA METEOROLOGICKÝCH SYSTÉMŮ

Pořízení a revitalizace meteorologických systémů za účelem zkvalitnění meteorologické analýzy dat.

IDENTIFIKACE ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Nákup a rozšíření technologií (např. laboratorního zařízení) pro určení zdrojů znečisťujících ovzduší.

VÝSTAVBA INFRASTRUKTURY

Výstavba a modernizace infrastruktury za účelem administrace a zpracování dat vztahujících se ke kvalitě ovzduší.

INFORMAČNÍ PROJEKTY

Realizace a představení informačních projektů se zaměřením na předpověď meteorologických podmínek a počasí.

Manažeři projektů v prioritní ose ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH OBYDLÍCH

David Šrámek

Projektový manažer


tel: +420 284 007 863 mob: +420 608 964 924 sramek@direkta.cz
Více


Tomáš Bulík

Projektový manažer


tel: +420 284 007 833 mob: +420 731 752 415 bulik@direkta.cz
Více


Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.