K dnešnímu dni jsme v této prioritní ose připravili 49 úspěšných projektů
v celkové investiční hodnotě 89 milionů Kč a dotační hodnotě 78 milionů Kč!

SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK PITNÉ VODY

Garance dodávek pitné vody za účelem zajištění kvalitního životního prostředí pro obyvatele České republiky.

OMEZENÍ ZNEČISŤUJÍCÍCH LÁTEK

Odstranění škodlivých živin z povrchových vod (tzv. eutrofizace) za účelem zkvalitnění dodávky pitné vody.

PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Podpora preventivních protipovodňových opatření zamezujících výraznému poškození životního prostředí.

ZKVALITNĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

Revitalizace objektů a zařízení vztahujících se k omezení podílu škodlivých látek v povrchových/podzemních vodách.

POVODŇOVÁ OCHRANA

Úprava říčních toků a koryt za účelem zmírnění materiálních následků v případě povodní a jiných katastrof.

KVALITA PITNÉ VODY

Eliminace škodlivých látek a zefektivnění dodávacího procesu vody ovlivňující celkovou kvalitu pitné vody.

Podporované aktivity prioritní osy ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

 

VÝSTAVBA KANALIZACE

Modernizace nebo výstavba kanalizace pro vyhovující čističku odpadních vod v rámci městské aglomerace.

MODERNIZACE ČISTÍREN

Implementace celkové úpravy, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních a znehodnocených vod.

REVITALIZACE ÚPRAVEN VODY

Rekonstrukce a výstavba úpraven vody za účelem zvyšování celkové kvality pitné vody.

VÝSTAVBA PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

Rozšíření a výstavba výstražných systémů přispívající ke zkvalitnění protipovodňové ochrany.

ROZVODNÉ SÍTĚ PITNÉ VODY

Výstavba rozvodových sítí pitné vody, a to včetně odborné instalace do veřejných prostor a objektů.

ÚPRAVA VODNÍCH TOKŮ

Navýšení retenčního potenciálu vodních toků (úprava kapacity) za účelem zajištění protipovodňové ochrany.

Manažeři projektů v prioritní ose ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

David Šrámek

Projektový manažer


tel: +420 284 007 863 mob: +420 608 964 924 sramek@direkta.cz
Více


Tomáš Bulík

Projektový manažer


tel: +420 284 007 833 mob: +420 731 752 415 bulik@direkta.cz
Více


Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.