ZAMĚŘENÍ PROGRAMU CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ

Zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu.

Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.

Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku.

Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovarů nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu jiného, než je stavební a demoliční odpad.

Zavádění technologií pro získávání kritických surovin.

Zavádění technologií pro protektorování pneumatik.

Podporované aktivity PROGRAMU CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ

 

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ PROJEKTY

VÝROBA ENERGIE

VÝROBA TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA

ZPRACOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

REPASE ČI RENOVACE VÝROBKŮ

PROSTÉ DRCENÍ NEBO TŘÍDĚNÍ BEZ DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ

Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.