K dnešnímu dni jsme v tomto programu připravili 15 úspěšných projektů
v celkové investiční hodnotě 323 milionů Kč a dotační hodnotě 119 milionů Kč!

PODPOROVANÉ AKTIVITY PROGRAMU VIRTUÁLNÍ PODNIK

PODPORA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIRMY

Podpora nákupu nových nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy s posunem k digitalizaci.

VNITROPODNIKOVÁ KONEKTIVITA (I SENZOROVÉ SÍTĚ)

Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) i zajištění nového bezpečnějšího provozně spolehlivějšího distančního přístupu zaměstnanců vedoucí k posunu v digitalizaci.

JEDNORÁZOVÁ ŠKOLENÍ (CERTIFIKAČNÍ PROCES)

A nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov v souvislosti s posunem v digitalizaci.

LOGISTICKÉ A SKLADOVÉ TECHNOLOGIE A OSTATNÍ NEVÝROBNÍ TECHNOLOGIE

Pořízení nových robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy dále například SW typu WMS atd. vedoucí k posunu v digitalizaci.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Podporována  je nová systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti v souvislosti s posunem v digitalizaci.

BIM a CDE systémy

Pro vytváření modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů digitalizace.

Způsobilé výdaje programu ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY

 

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

SLUŽBY A OSTATNÍ VÝDAJE

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.