K dnešnímu dni jsme v této prioritní ose připravili 49 úspěšných projektů
v celkové investiční hodnotě 89 milionů Kč a dotační hodnotě 78 milionů Kč!

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU MODERNIZACE DISTRIBUCE TEPLA

Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic.

Rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie.

Instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie.

Využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obnovitelných zdrojů nebo odpadního tepla z průmyslových.

procesů.

Výstavba nových rozvodů v rámci stávající SZTE, výstavba nových větví, ale i propojování stávajících větví.

Měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií např. řídící a zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat.

Podporované aktivity PROGRAMU MODERNIZACE A DISTRIBUCE TEPLA

 

MODERNIZACE A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH SOUSTAV

ROZVOJ A PROPOJOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SOUSTAV

INSTRUKCE A MODERNIZACE TECHNOLOGICKÝCH ZÁKLADEN

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

MĚŘENÍ A REGULACE V ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.