K dnešnímu dni jsme v tomto programu připravili 21 úspěšných projektů
v celkové investiční hodnotě 448 milionů Kč a dotační hodnotě 247 milionů Kč!

PODPOROVANÉ AKTIVITY PROGRAMU EPSILON

VÝVOJ NOVÝCH PRODUKTŮ

Výzkum a vývoj inovačních technologií, které přispívají k celkové modernizaci výrobních procesů a poskytovaných služeb.

INTERNÍ KOOPERACE PODNIKŮ A VŠ

Spolupráce mezi firemními a vysokoškolskými subjekty, jejichž činnost souvisí s výzkumnými/vývojovými procesy.

PODNIKOVÝ VÝZKUM

Implementance podnikového výzkumu a podpora příslušných aktivit a činností vztahujících se k firemnímu rozvoji.

EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ

Realizace experimentálního vývoje, jehož výsledkem bude prototyp, verifikovaná technologie nebo průmyslový vzor.

UDRŽITELNOST ENERGETIKY

Zaměření projektů se vztahuje k udržitelnosti energetiky, která je předmětem možného výzkumu a vývoje.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jedním z centrálních aspektů tohoto programu je realizace prostředí pro kvalitní život s ohledem na životní prostředí.

Způsobilé výdaje programu EPSILON

 

OSOBNÍ NÁKLADY

Finanční podpora vyhrazená pro osobní náklady subjektů podílejících se na výzkumných a vývojových činnostech.

VÝZKUMNÉ SLUŽBY

Asistenční služby v rámci realizovaných aktivit a činností vztahujících se k celkovým výzkumným procesům.

PROVOZNÍ NÁKLADY

Pokrytí provozních nákladů vztahujících se k celkové realizaci výzkumných a vývojových aktivit.

VÝVOJOVÉ SLUŽBY

Pokrytí provozních nákladů vztahujících se k celkové realizaci výzkumných a vývojových aktivit.

PORADENSKÉ SLUŽBY

Poskytnutí profesionálních poradenských služeb v rámci výzkumných a vývojových aktivit a činností.

REŽIJNÍ NÁKLADY

Financování příslušných režijních nákladů pro subjekty podílející se na realizaci výzkumu a vývoje.

Manažeři projektů v programu EPSILON

Ing. Petr Novák

Projektový manažer


telefon: +420 284 007 811 info@direkta.cz
Více


Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.