ITI OLOMOUC

Dotace pro firmy v aglomeracích jsou poskytovány v rámci strategie integrovaných teritoriálních investic příslušné aglomerace.

Dotace vycházejí z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a jsou určeny pro firmy zejména na stavební rekonstrukce a dostavbu nemovitosti, na mzdy a ostatní neinvestiční náklady při výzkumu a vývoji, na investice při rekonstrukci nebo na vybaveni laboratoři, zkušeben a dalších pracovišť pro výzkum a vývoj, na rekonstrukci a vybaveni školících zařízení, na nákup strojů a zařízení při zavádění inovací. 

PROGRAM NEMOVITOSTI

Dotace na stavební rekonstrukce a dostavbu firemních nemovitosti. Více info.

PROGRAM ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

Dotace zejména na rekonstrukci a vybaveni firemních školících zařízení. Více info.

PROGRAM INOVACE

Dotace na nákup strojů a zařízení při zavádění inovací. Více info.

PROGRAM POTENCIÁL

Dotace zejména na investice při rekonstrukci a na vybaveni firemních laboratoři, zkušeben a dalších pracovišť firem pro výzkum a vývoj. Více info.

PROGRAM APLIKACE

Dotace zejména na mzdy a ostatní ne investiční  náklady na výzkum a vývoj ve firmách. Více info.

 

 

 

 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Garantujeme spolupráci s prvotřídnimi odborníky, kteří mají mnohaleté zkušenosti se zpracováním a realizací dotací z fondů EU.

POSOUZENÍ PROJEKTU

Vybereme pro Vás nejvhodnější dotační program aplikovatelný na váš projekt a poskytneme profesionální asistenci s jeho posouzením.

MONITORING PROJEKTU

Zajistíme výběrová řízení a monitoring projektu pro výběr dodavatelů v rámci podmínek a požadavků EU pro subjekty po získání dotace.

ADMINISTRACE PROJEKTU

Naším cílem není klientům pouze získat dotace z fondů EU, ale být jim nápomocni po celou dobu realizace dotačních projektů.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Naši projektoví manažeři jsou schopni připravit a dopracovat celý projekt získání dotace tak, aby byl v souladu s výběrovými kritérii daného dotačního programu EU.

PRÁVNÍ ASISTENCE

Kromě samotného posouzení projektu a podání žádosti Vám pomůžeme zařídit veškeré postdotační povinnosti a kontroly, a to včetně právních předpisů a příslušných aktivit.

 

 

Manažeři projektů pro ITI AGLOMERACE

Ing. Petr Novák

Projektový manažer


telefon: +420 284 007 811 info@direkta.cz
Více


Lenka Madejová

Projektový manažer


tel: +420 284 007 834 mob: +420 777 327 383 madejova@direkta.cz
Více


Zuzana Viktoriová

Projektový manažer


tel: +420 284 007 877 mob: +420 603 735 761 viktoriova@direkta.cz
Více


Ing. Martin Ryston

Projektový manažer


tel: +420 284 007 872 mob: +420 722 579 279 ryston@direkta.cz
Více


Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.