K dnešnímu dni jsme v tomto programu připravili 172 úspěšných projektů
v celkové investiční hodnotě 2 485 milionů Kč a dotační hodnotě 1 051 milionů Kč!

PODPOROVANÉ AKTIVITY PROGRAMU TECHNOLOGIE 4.0

POŘÍZENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Nákup nových technologií, strojů a zařízení pro výrobní účely, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.

POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU

Nákup moderních ICT technologií, zejména dotykových zařízení – tablety, software.

POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU

Náklady na pořízení patentových licencí nutných k provozu strojů a zařízení v rámci projektu.

Projekt musí být realizován v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti.

 

Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.