PRŮMYSL NPO

Dotace pro firmy z národního plánu obnovy (COVID).

FOTOVOLTAIKA

Dotace je součástí Národního plánu obnovy, který byl ČR schválen EU. V gesci MPO ČR je možno čerpat dotaci na pořízení fotovoltaických systémů a bateriových úložišť. Žadateli jsou podnikatelské subjekty na území ČR.

TECHNOLOGIE 4.0

Dotace je součástí Národního plánu obnovy, který byl pro ČR schválen EU. V gesci MPO ČR je možno čerpat dotace na investice do nákupu výrobních technologií, strojů a zařízení s cílem zvýšení úrovně digitalizace, automatizace a robotizace. Žadateli jsou podnikatelské subjekty na území ČR.

VIRTUÁLNÍ PODNIK

Dotace je součástí Národního plánu obnovy, který byl pro ČR schválen EU. V gesci MPO ČR je možno čerpat dotaci na investice do nevýrobních technologií s cílem zvýšení úrovně digitalizace ve firmách. Žadateli jsou podnikatelské subjekty na území ČR.

DIGITÁLNÍ PODNIK

Dotace je součástí Národního plánu obnovy, který byl ČR schválen EU. V gesci MPO ČR je možno čerpat dotaci na nákup hardware a software, cloudové služby, bezpečnostní systémy apod. Žadateli jsou podnikatelské subjekty na

území ČR.

 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Garantujeme spolupráci s prvotřídnimi odborníky, kteří mají mnohaleté zkušenosti se zpracováním a realizací dotací z fondů EU.

POSOUZENÍ PROJEKTU

Vybereme pro Vás nejvhodnější dotační program aplikovatelný na váš projekt a poskytneme profesionální asistenci s jeho posouzením.

MONITORING PROJEKTU

Zajistíme výběrová řízení a monitoring projektu pro výběr dodavatelů v rámci podmínek a požadavků EU pro subjekty po získání dotace.

ADMINISTRACE PROJEKTU

Naším cílem není klientům pouze získat dotace z fondů EU, ale být jim nápomocni po celou dobu realizace dotačních projektů.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Naši projektoví manažeři jsou schopni připravit a dopracovat celý projekt získání dotace tak, aby byl v souladu s výběrovými kritérii daného dotačního programu EU.

PRÁVNÍ ASISTENCE

Kromě samotného posouzení projektu a podání žádosti Vám pomůžeme zařídit veškeré postdotační povinnosti a kontroly, a to včetně právních předpisů a příslušných aktivit.

 

 

Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.