VÝHODY ZPRACOVÁNÍ DOTAČNÍHO PROJEKTU U NÁS?

RYCHLOST

Zpracování Vaší žádosti je pro nás prioritou. Zajistíme Vám co nejkratší možnou dobu zpracování dotačního projektu.

POMOC

Naši profesionálové v různých dotačních programech jsou vždy připraveni řešit jakékoliv Vaše problémy.

ÚSPORA

Nabízíme Vám kompletní servis včetně všech služeb spojených s dotační žádostí za férové ceny.

ZKUŠENOSTI

Na trhu s dotacemi působíme již od roku 2003. Více jak 700 úspěšných projektů s investicemi 12 mld. mluví za vše.

                       logo_100_mpo_trans                    logo_100_oppi1_trans                   logo_100_rop_sc_trans                logo_100_czechinvest_trans                    logo_100_rop_jz_trans                       logo_100_czech_accelerator_trans                 logo_100_rop_jv_trans

Expertní posouzení uvažovaného dotačního projektu

posouzení do jaké míry splňuje uvažovaný projekt podmínky stanovené dotačním programem z hlediska předpokladů pro schválení žádosti o dotaci

Příprava a zpracování dokumentace k žádosti o dotaci

nastavení technických a personálních podmínek, zpracování potřebné dokumentace, dodání energetického auditu nebo posudku, zavedení ISO 50001, zpracování protokolů, apod.

Zpracování dotačního projektu a jeho předložení ke schválení

zpracování žádosti o dotaci, studie proveditelnosti a dalších dokumentů které jsou součástí žádosti o dotaci a předložení těchto dokumentů spolu s přílohami poskytovateli

Nastavení a zabezpečení podmínek pro realizaci projektu

vytvoření podmínek pro úspěšnou realizaci dotačního projektu, zejména výběrových řízení, financování projektu a zajišťování komunikace s poskytovatelem dotace při řešení případných změn v projektu

Zabezpečení administrativních činností pro vyplacení dotace

zabezpečení kontroly realizovaných prací a příslušné dokumentace z hlediska souladu schváleným projektem a podmínkami realizace stanovenými poskytovatelem dotace, zpracování žádosti o platbu

Zabezpečení monitoringu realizovaného dotačního projektu v období udržitelnosti projektu

kontrola realizace plnění podmínek monitoringu dotačního projektu v období projektu včetně monitorovacích zpráv
 

Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru zpravodaje.