DOTACE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

K dnešnímu dni jsme v ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ připravili 69 úspěšných projektů
v celkové investiční hodnotě 1 153 milionů Kč a dotační hodnotě 479 milionů Kč!

ÚSPORY ENERGIE

Dotace na investice zajišťující úspory energie v podnikatelských budovách.

FOTOVOLTAIKA

Dotace na investice k pořízení fotovoltaických systémů a bateriových úložišť.

REGENERACE BROWNFIELDŮ

Dotace je určena městům a krajům na odstranění Brownfieldů a umožnění následného využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání.

ÚSPORA VODY V PODNICÍCH

Dotace na snížení provozních nákladů úsporou vody ve výrobním procesu, na technologie a stavební práce.

CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ

Dotace na technologie, inženýrské sítě a stavební práce s využitím druhotných surovin a odpadů z výroby.

MODERNIZACE DISTRIBUCE TEPLA

Dotace na modernizaci distribuce tepla v systémech dálkového vytápění. Dotace je určena na malé, střední a velké podniky, veřejný sektor, včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí státu.

 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Garantujeme spolupráci s prvotřídnimi odborníky, kteří mají mnohaleté zkušenosti se zpracováním a realizací dotací z fondů EU.

POSOUZENÍ PROJEKTU

Vybereme pro Vás nejvhodnější dotační program aplikovatelný na váš projekt a poskytneme profesionální asistenci s jeho posouzením.

MONITORING PROJEKTU

Zajistíme výběrová řízení a monitoring projektu pro výběr dodavatelů v rámci podmínek a požadavků EU pro subjekty po získání dotace.

ADMINISTRACE PROJEKTU

Naším cílem není klientům pouze získat dotace z fondů EU, ale být jim nápomocni po celou dobu realizace dotačních projektů.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Naši projektoví manažeři jsou schopni připravit a dopracovat celý projekt získání dotace tak, aby byl v souladu s výběrovými kritérii daného dotačního programu EU.

PRÁVNÍ ASISTENCE

Kromě samotného posouzení projektu a podání žádosti Vám pomůžeme zařídit veškeré postdotační povinnosti a kontroly, a to včetně právních předpisů a příslušných aktivit.

Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.