Dotace pro obce a podniky pro ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

K dnešnímu dni jsme v ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ připravili 69 úspěšných projektů
v celkové investiční hodnotě 1 153 milionů Kč a dotační hodnotě 479 milionů Kč!

Osa 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

Dotační podpora pro projekty, jejichž cílem je celkové zlepšení stavu kvality pitné vody a realizace protipovodňových opatření. Více info.

Osa 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH OBYDLÍCH

Dotace poskytované v rámci tohoto programu jsou určeny pro aktivity přispívající ke zlepšení kvality ovzduší v lidských obydlích. Více info.

Osa 3: ODPADY, MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA

Tento program se vztahuje k implementaci preventivních opatření proti vzniku odpadů a k jejich energetickým využitím. Více info.

Osa 4: OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

Dotační podpora pro revitalizaci, údržbu a ochranu významnýcch chráněných regionů a lokalit v České republice. Více info.

Osa 5: ENERGETICKÉ ÚSPORY

Podpora pro snížení energetické náročnosti veřejných budov a zefektivnění využití obnovitelných zdrojů. Více info.

EKOENERGIE

Dotační podpora pro realizaci ekoenergetických procesů a inovací. Více info.

 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Garantujeme spolupráci s prvotřídnimi odborníky, kteří mají mnohaleté zkušenosti se zpracováním a realizací dotací z fondů EU.

POSOUZENÍ PROJEKTU

Vybereme pro Vás nejvhodnější dotační program aplikovatelný na váš projekt a poskytneme profesionální asistenci s jeho posouzením.

MONITORING PROJEKTU

Zajistíme výběrová řízení a monitoring projektu pro výběr dodavatelů v rámci podmínek a požadavků EU pro subjekty po získání dotace.

ADMINISTRACE PROJEKTU

Naším cílem není klientům pouze získat dotace z fondů EU, ale být jim nápomocni po celou dobu realizace dotačních projektů.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Naši projektoví manažeři jsou schopni připravit a dopracovat celý projekt získání dotace tak, aby byl v souladu s výběrovými kritérii daného dotačního programu EU.

PRÁVNÍ ASISTENCE

Kromě samotného posouzení projektu a podání žádosti Vám pomůžeme zařídit veškeré postdotační povinnosti a kontroly, a to včetně právních předpisů a příslušných aktivit.

 

 

Manažeři projektů pro ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

David Šrámek

Projektový manažer


tel: +420 284 007 863 mob: +420 608 964 924 sramek@direkta.cz
Více


Lenka Madejová

Projektový manažer


tel: +420 284 007 834 mob: +420 777 327 383 madejova@direkta.cz
Více


Ing. Miroslav Kaufman

Projektový manažer


tel: +420 284 007 870 mob: +420 602 852 796 kaufman@direkta.cz
Více


Tomáš Bulík

Projektový manažer


tel: +420 284 007 833 mob: +420 731 752 415 bulik@direkta.cz
Více


Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.