K dnešnímu dni jsme v tomto programu připravili 42 úspěšných projektů
v celkové investiční hodnotě 1921 milionů Kč a dotační hodnotě 866 milionů Kč!

PODPOROVANÉ AKTIVITY PROGRAMU INOVACE

INOVACE PRODUKTU

Zavedení výroby nových nebo inovovaných produktů.

INOVACE PROCESU

Zvýšení efektivnosti procesů výroby zavedením zásadní změny technologie.

MARKETINGOVÁ INOVACE

Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů.

ORGANIZAČNÍ INOVACE

Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím nových informačních systémů, které integrují a automatizují procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení vývojových aktivit, inovací a výroby.

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Poradenství pro ochranu duševního vlastnictví, jako např. získání patentů a průmyslových vzorů, apod.

Způsobilé výdaje programu INOVACE

 

POŘÍZENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Nákup nových technologií, strojů a zařízení.

PROVOZNÍ NÁKLADY

Služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné.

POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU

Nákup softwaru, dat a práv k užívání duševního vlastnictví.

Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.