Dotace pro VÝZKUM a VÝVOJ

K dnešnímu dni jsme ve VÝZKUMU a VÝVOJI připravili 55 úspěšných projektů
v celkové investiční hodnotě 1 466 milionů Kč a dotační hodnotě 767 milionů Kč!

PROGRAM APLIKACE

Dotační podpora pro realizaci podnikového výzkumu nebo experimentálního vývoje za účelem výzkumu nebo vývoje nových produktů. Více info.

PROGRAM EPSILON

Finanční podpora pro projekty, jejichž cílem je výzkum a vývoj nových technologií spolu s výrobními postupy a službami. Více info.

PROGRAM POTENCIÁL

Dotace poskytované v rámci tohoto programu se vztahují k rozvoji výzkumných center, průmyslovému výzkumu a inovaci produktů. Více info.

PROGRAM VIRTUÁLNÍ PODNIK

Podpora pro vývoj pokrokových digitálních služeb, speciálních softwarových aplikací a profesionálních ICT řešení. Více info.

 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Garantujeme spolupráci s prvotřídnimi odborníky, kteří mají mnohaleté zkušenosti se zpracováním a realizací dotací z fondů EU.

POSOUZENÍ PROJEKTU

Vybereme pro Vás nejvhodnější dotační program aplikovatelný na váš projekt a poskytneme profesionální asistenci s jeho posouzením.

MONITORING PROJEKTU

Zajistíme výběrová řízení a monitoring projektu pro výběr dodavatelů v rámci podmínek a požadavků EU pro subjekty po získání dotace.

ADMINISTRACE PROJEKTU

Naším cílem není klientům pouze získat dotace z fondů EU, ale být jim nápomocni po celou dobu realizace dotačních projektů.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Naši projektoví manažeři jsou schopni připravit a dopracovat celý projekt získání dotace tak, aby byl v souladu s výběrovými kritérii daného dotačního programu EU.

PRÁVNÍ ASISTENCE

Kromě samotného posouzení projektu a podání žádosti Vám pomůžeme zařídit veškeré postdotační povinnosti a kontroly, a to včetně právních předpisů a příslušných aktivit.

 

Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.