Aktuálně – možnosti dotací v oblasti ICT

Dotace v oblasti ICT byly rozšířeny a došlo k navýšení finanční alokace. Lze žádat o dotace na centra sdílených služeb, datová centra, vývoj software a na investice do ICT v podnicích. V projektech na modernizaci datových center je dotace 1 – 150 mil. Kč. Do způsobilých nákladů patří mimo jiné pozemky, stavby, investice do hmotného a nehmotného majetku, služby poradců, expertů, studie, nájemné, projektová dokumentace. V projektech na zřizování a provoz center sdílených služeb je dotace 3 – 100 mil. Kč. Do způsobilých nákladů patří mimo jiné mzdové náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů), služby expertů, nájemné a investiční majetek. V projektech na tvorbu nových IS/ICT řešení je dotace 1 – 50 mil. Kč. Do způsobilých nákladů patří mimo jiné tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace. Dotovat lze např. osobní náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů), nájemné, služby expertů, hardware a software. Ve všech výše uvedených dotačních projektech je výše dotace 25 – 45% ze způsobilých výdajů, dle velikosti firmy. Žádat o dotaci mohou firmy bez rozdílu velikosti a realizace musí být mimo území Hl. města Prahy.

KOMENTOVAT

Comment (Povinné)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)