K dnešnímu dni jsme v tomto programu připravili 14 úspěšných projektů
v celkové investiční hodnotě 288 milionů Kč a dotační hodnotě 144 milionů Kč!

PODPOROVANÉ AKTIVITY PROGRAMU POTENCIÁL

ZALOŽENÍ A ROZVOJ VÝKUMNÝCH/VÝVOJOVÝCH CENTER

Realizace výzkumu a vývoje průmyslových technologií, které přispívají k výrazné modernizaci průmyslových produktů a technologií.

PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ

Založení a rozvoj firemních výzkumných a vývojových pracovišť prostřednictvím pořízení nových přístrojů a zařízení.

ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ODDĚLENÍ

Kapacitní rozšíření oddělení, která se podílí na výzkumu a vývoji.

PROVOZNÍ NÁKLADY

Finanční podpora vybraných provozních nákladů – např. mezd a služeb souvisejících s průmyslovým vývojem a výzkumem.

MODERNIZACE VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ODDĚLENÍ

Implementace nezbytných hardwarových a softwarových zařízení určených pro provoz výzkumných a vývojových center.

Způsobilé výdaje programu POTENCIÁL

 

NÁKUP ZAŘÍZENÍ PRO VÝZKUM A VÝVOJ

Nákup a zařízení potřebného technologického vybavení pro realizaci průmyslového výzkumu a vývoje.

POŘÍZENÍ POZEMKŮ A BUDOV

Nákup pozemků a budov a jejich rekonstrukce pro vybudování výzkumných a vývojových kapacit.

OCHRANA PRÁV

Ochrana práv duševního vlastnictví vztahující se k realizaci inovace průmyslového výzkumu a vývoje.

PORADENSKÉ SLUŽBY

Odborná asistence pro malé a střední podniky, jejichž aktivity vyžadují kompletní poradenské služby.

PODPORA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

Spolufinancování vybraných provozních nákladů – např. mezd a služeb souvisejících s průmyslovým výzkumem a vývojem.

SOFTWARE A HARDWARE

Nákup potřebného softwaru a hardwaru za účelem realizace výzkumných a vývojových aktivit.

Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.