PODPOROVANÉ AKTIVITY PROGRAMU ÚSPORY ENERGIE

MODERNIZACE A REKONSTRUKCE

Tyto aktivity se vztahují k modernizaci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách.

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

Modernizace zařízení za účelem výroby energie pro vlastní potřebu.

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla a další stavební opatření mající vliv na energetickou náročnost budovy.

MODERNIZACE OSVĚTLENÍ BUDOV A PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ

Celková modernizace osvětlovacích jednotek v rámci budov a průmyslových zón.

VYUŽITÍ ODPADNÍ ENERGIE

Podpora pro využití odpadní energie v oblasti výrobních procesů.

Způsobilé výdaje programu ÚSPORY ENERGIE

 

STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE

Realizace stavebních a montážních úkonů, a to včetně materiálních nákladů.

TEPELNÉ IZOLACE

Zajištění tepelně-izolačních materiálů (např. na okna, dveře, vrata, apod.).

ZAŘÍZENÍ PRO OZE

Nákup zařízení určených pro OZE.

REKUPERAČNÍ A KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

Osvětlovací tělesa, topení, kotele, atd.

ZAŘÍZENÍ PRO REGULACI A MĚŘENÍ

Opatření zařízení určených pro regulaci a měření energie.

Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.