K dnešnímu dni jsme v rámci této prioritní osy připravili 4 úspěšné projekty
v celkové investiční hodnotě 14 milionů Kč a dotační hodnotě 12 milionů Kč!

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU REGENERACE BROWNFIELDŮ

Výkupy nemovitostí.

Projekční činnost ve výstavbě, projektová dokumentace ve všech fázích projektu, DUR, DSP, dokumentace pro zadání veřejné zakázky, realizační dokumentace včetně návrhu stavby, atd.

Regenerace brownfieldu – příprava ploch pro výstavbu (HTÚ), výstavba a opravy nezbytné infrastruktury k objektům, sadové úpravy, vynětí ze ZPF.

Přípravná činnost, znalecké posudky, ekologické audity, průzkumné práce, hydrologický průzkum, geologický průzkum, apod.

Odstranění nevyužitých staveb.

Rekonstrukce/modernizace objektu, rekonstrukce a opravy objektů modernizace objektů.

Podporované aktivity PROGRAMU REGENERACE BROWNFIELDŮ

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY

VÝMĚNA ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

ROZVODY TEPLA A CHLADU

Nákup a rozšíření technologií (např. laboratorního zařízení) pro určení zdrojů znečisťujících ovzduší.

VEGETAČNÍ STŘECHY

TECHNOLOGIE PRO AKUMULACI, ÚPRAVU A ROZVOD ŠEDÝCH A SRÁŽKOVÝCH VOD

Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.