K dnešnímu dni jsme v rámci programu připravili 7 úspěšných projektů
v celkové investiční hodnotě 115 milionů Kč a dotační hodnotě 53 milionů Kč!

PODPOROVANÉ AKTIVITY PROGRAMU DIGITÁLNÍ PODNIK

PODPORA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIRMY

Podpora nákupu nových nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy.

VNITROPODNIKOVÁ KONEKTIVITA (I SENZOROVÉ SÍTĚ)

Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) i zajištění nového bezpečnějšího provozně spolehlivějšího distančního přístupu zaměstnanců.

JEDNORÁZOVÁ ŠKOLENÍ (CERTIFIKAČNÍ PROCES)

A nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. Jedná se například o IT certifikáty, digital skills atd.

LOGISTICKÉ A SKLADOVÉ TECHNOLOGIE A OSTATNÍ NEVÝROBNÍ TECHNOLOGIE

Pořízení nových robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy dále například SW typu WMS atd.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Podporována  je nová systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti.

BIM A CDE SYSTÉMY

Ppro vytváření nových digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů.

Způsobilé výdaje programu DIGITÁLNÍ PODNIK

 

ŠKOLICÍ PROGRAMY A SOFTWARE

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

SLUŽBY

OSTATNÍ VÝDAJE

Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.