PODPOROVANÉ AKTIVITY PROGRAMU APLIKACE 

PODPORA APLIKOVANÉHO VÝZKUMU

Realizace aplikovaného výzkumu a souvisejících činností pro vývoj nových produktů, materiálů a technologií.

PROGRAM EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE

Podpora vývojových činností, jejichž výsledkem bude funkční prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software nebo průmyslový vzor.

MATERIÁLNÍ ZDROJE

Průmyslový výzkum a vývoj zaměřený na materiální zdroje a technologie.

PODPORA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podpora výzkumu a vývoje produktů a technologií šetrných k životnímu prostředí.

ENERGETICKÉ ZDROJE

Průmyslový výzkum a vývoj zaměřený na udržitelnost energetických zdrojů a spolehlivou dodávku energie.

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Podpora bude zaměřena zejména na výzkum a vývoj společných řešení.

Způsobilé výdaje programu APLIKACE

 

OSOBNÍ NÁKLADY

Personální náklady výzkumných a vývojových pracovníků.

SMLUVNÍ VÝZKUM

Náklady spojené se smluvním výzkumem, poznatky a patenty pořízenými v rámci licence.

OSTATNÍ SLUŽBY

Další příslušné služby související s průmyslovým výzkumem a vývojem.

PROVOZNÍ NÁKLADY

Pokrytí provozních nákladů vztahujících se k realizaci průmyslového výzkumu a vývoje.

Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.