Dotace pro malé, střední a velké podniky v PRŮMYSLU

K dnešnímu dni jsme v PRŮMYSLU připravili 270 úspěšných projektů
v celkové investiční hodnotě 5 546 milionů Kč a dotační hodnotě 2 473 milionů Kč!

PROGRAM APLIKACE

Poskytované dotace v rámci tohoto programu se vztahují k realizaci průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje. Více info.

PROGRAM EKOENERGIE

Dotační podpora pro realizaci ekoenergetických procesů a inovací. Více info.

PROGRAM ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY

Podpora pro vývoj pokrokových digitálních služeb, speciálních softwarových aplikací a profesionálních ICT řešení. Více info.

PROGRAM INOVACE

Dotace poskytované v rámci tohoto programu jsou určeny pro investiční, procesní, marketingové a organizační podnikové inovace. Více info.

PROGRAM MARKETING

Tento program se vztahuje k podpoře mezinárodních aktivit (veletrhy/semináře/firemní kooperace) malých a středních podniků. Více info.

PROGRAM NEMOVITOSTI

Dotační podpora pro výstavbu nebo rekonstrukci objektů v rámci zpracovatelského, těžařského a výrobního průmyslu. Více info.

PARNETRSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

Podpora pro malé/střední podnikatelské subjekty a výzkumné organizace za účelem transferu znalostí a příslušných činností . Více info.

PROGRAM POTENCIÁL

Tento program se zejména vztahuje k výrobním závodům v oblasti zpracovatelského průmyslu s úmyslem realizace vlastního průmyslového výzkumu. Více info.

PROGRAM ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Finanční podpora pro celkovou modernizaci a revitalizaci školicích středisek za účelem zefektivnění kvality výuky. Více info.

PROGRAM TECHNOLOGIE

Dotační podpora pro realizaci technologických procesů, inovací a dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Více info.

 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Garantujeme spolupráci s prvotřídnimi odborníky, kteří mají mnohaleté zkušenosti se zpracováním a realizací dotací z fondů EU.

POSOUZENÍ PROJEKTU

Vybereme pro Vás nejvhodnější dotační program aplikovatelný na váš projekt a poskytneme profesionální asistenci s jeho posouzením.

MONITORING PROJEKTU

Zajistíme výběrová řízení a monitoring projektu pro výběr dodavatelů v rámci podmínek a požadavků EU pro subjekty po získání dotace.

ADMINISTRACE PROJEKTU

Naším cílem není klientům pouze získat dotace z fondů EU, ale být jim nápomocni po celou dobu realizace dotačních projektů.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Naši projektoví manažeři jsou schopni připravit a dopracovat celý projekt získání dotace tak, aby byl v souladu s výběrovými kritérii daného dotačního programu EU.

PRÁVNÍ ASISTENCE

Kromě samotného posouzení projektu a podání žádosti Vám pomůžeme zařídit veškeré postdotační povinnosti a kontroly, a to včetně právních předpisů a příslušných aktivit.

Manažeři projektů v PRŮMYSLU

PhDr. Vladimír Kokoška

Vedoucí manažer


tel: +420 284 007 811 mob: +420 605 278 148 vkokoska@direkta.cz
Více


Jan Polák

Vedoucí manažer


tel: +420 284 007 811 polak@direkta.cz
Více


Ing. Martin Ryston

Projektový manažer


tel: +420 284 007 872 mob: +420 722 579 279 ryston@direkta.cz
Více


Zuzana Viktoriová

Projektový manažer


tel: +420 284 007 877 mob: +420 603 735 761 viktoriova@direkta.cz
Více


Ing. Miroslav Kaufman

Projektový manažer


tel: +420 284 007 870 mob: +420 602 852 796 kaufman@direkta.cz
Více


Ing. Zdeněk Celta

Projektový manažer


tel: +420 284 007 856 mob: +420 604 205 623 celta@direkta.cz
Více


Bc. Aleš Hamrozi

Projektový manažer


tel: +420 284 007 857 mob: +420 604 209 841 hamrozi@direkta.cz
Více


Lenka Madejová

Projektový manažer


tel: +420 284 007 834 mob: +420 777 327 383 madejova@direkta.cz
Více


Ing. Ivan Lysenko-Chvíla

Projektový manažer


tel: +420 284 007 871 mob: +420 602 101 056 lysenko@direkta.cz
Více


Doc. Ing. Michael Kroh

Projektový manažer


tel: +420 284 007 876 kroh@direkta.cz
Více


David Šrámek

Projektový manažer


tel: +420 284 007 863 mob: +420 608 964 924 sramek@direkta.cz
Více


Ing. Petr Novák

Projektový manažer


telefon: +420 284 007 811 info@direkta.cz
Více


Ing. Klára Jakešová

Projektový manažer


tel: +420 284 007 884 mob: +420 732 407 588 jakesova@direkta.cz
Více


Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.