Dotace pro malé, střední a velké podniky v PRŮMYSLU

K dnešnímu dni jsme v PRŮMYSLU připravili 482 úspěšných projektů
v celkové investiční hodnotě 9 840 milionů Kč a dotační hodnotě 4 597 milionů Kč!

PROGRAM APLIKACE

Poskytované dotace v rámci tohoto programu se vztahují k realizaci průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje. Více info.

PROGRAM ÚSPORY ENERGIE

Dotační podpora pro realizaci ekoenergetických procesů a inovací. Více info.

PROGRAM ICT A VIRTUÁLNÍ PODNIK

Podpora pro vývoj pokrokových digitálních služeb, speciálních softwarových aplikací a profesionálních ICT řešení. Více info.

PROGRAM INOVACE

Dotace poskytované v rámci tohoto programu jsou určeny pro investiční, procesní, marketingové a organizační podnikové inovace. Více info.

PROGRAM MARKETING

Tento program se vztahuje k podpoře mezinárodních aktivit (veletrhy/semináře/firemní kooperace) malých a středních podniků. Více info.

PROGRAM ÚSPORY VODY

Dotační podpora pro výstavbu nebo rekonstrukci objektů v rámci zpracovatelského, těžařského a výrobního průmyslu. Více info.

PARNETRSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

Podpora pro malé/střední podnikatelské subjekty a výzkumné organizace za účelem transferu znalostí a příslušných činností . Více info.

PROGRAM POTENCIÁL

Tento program se zejména vztahuje k výrobním závodům v oblasti zpracovatelského průmyslu s úmyslem realizace vlastního průmyslového výzkumu. Více info.

PROGRAM DIGITÁLNÍ PODNIK

Finanční podpora pro celkovou modernizaci a revitalizaci školicích středisek za účelem zefektivnění kvality výuky. Více info.

PROGRAM TECHNOLOGIE

Dotační podpora pro realizaci technologických procesů, inovací a dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Více info.

 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Garantujeme spolupráci s prvotřídnimi odborníky, kteří mají mnohaleté zkušenosti se zpracováním a realizací dotací z fondů EU.

POSOUZENÍ PROJEKTU

Vybereme pro Vás nejvhodnější dotační program aplikovatelný na váš projekt a poskytneme profesionální asistenci s jeho posouzením.

MONITORING PROJEKTU

Zajistíme výběrová řízení a monitoring projektu pro výběr dodavatelů v rámci podmínek a požadavků EU pro subjekty po získání dotace.

ADMINISTRACE PROJEKTU

Naším cílem není klientům pouze získat dotace z fondů EU, ale být jim nápomocni po celou dobu realizace dotačních projektů.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Naši projektoví manažeři jsou schopni připravit a dopracovat celý projekt získání dotace tak, aby byl v souladu s výběrovými kritérii daného dotačního programu EU.

PRÁVNÍ ASISTENCE

Kromě samotného posouzení projektu a podání žádosti Vám pomůžeme zařídit veškeré postdotační povinnosti a kontroly, a to včetně právních předpisů a příslušných aktivit.

Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.