SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY IROP: DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

ROZVOJ KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ

Úprava památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO a evidované v Indikativním seznamu národních kult. památek.

ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Podpora informačních a komunikačních systémů veřejné správy; propojení se složkami IZS a zkvalitnění kybernetické bezpečnosti.

DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Podpora pro dokumentaci územního rozvoje se vztahuje na pořízeni regulačních a územních plánů a studií.

Podporované aktivity prioritní osy IROP: DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

 

REVITALIZACE PAMÁTKOVÝCH SOUBORŮ

Revitalizace památkových souborů za účelem zefektivnění přístupnosti a zvýšení bezpečnosti pro veřejnost.

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

Zajištění bezbariérových přístupů za účelem zvýšení bezpečnosti návštěvníků a posílení mobility handicapovaných občanů.

ÚZEMNÍ DOKUMENTACE

Zadání a pořízení územních a regulačních plánů; pořízení územních studií se zaměřením na infrastrukturu v návaznosti na síť TEN-T.

Manažeři projektů v prioritní ose IROP: DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

Kateřina Ondřejová

Projektový manažer


tel: +420 284 007 862 mob: +420 776 151 010 ondrejova@direkta.cz
Více


Petra Ryston

Projektový manažer


tel: +420 284 007 880 mob: +420 602 103 107 p.ryston@direkta.cz
Více


Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.