Dotace pro MĚSTA a OBCE

K dnešnímu dni jsme pro MĚSTA a OBCE připravili 50 úspěšných projektů
v celkové investiční hodnotě 931 milionů Kč a dotační hodnotě 683 milionů Kč!

DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

Dotační podpora určená pro zkvalitnění prezentace a intenzifikaci rozvoje kulturního a přírodního dědictví. Více info.

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (MAS)

Dotace poskytované v rámci tohoto programu jsou určeny pro aktivity přispívající ke zvýšení životní úrovně ve venkovských ovlastech. Více info.

KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

Modernizace a rozvoj regionální infrastruktury a realizace preventivních opatření za účelem posílení regionální mobility. Více info.

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

Dotační podpora pro posílení kvality veřejných služeb a celkových podmínek života v rámci regionálních lokalit. Více info.

 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Garantujeme spolupráci s prvotřídnimi odborníky, kteří mají mnohaleté zkušenosti se zpracováním a realizací dotací z fondů EU.

POSOUZENÍ PROJEKTU

Vybereme pro Vás nejvhodnější dotační program aplikovatelný na váš projekt a poskytneme profesionální asistenci s jeho posouzením.

MONITORING PROJEKTU

Zajistíme výběrová řízení a monitoring projektu pro výběr dodavatelů v rámci podmínek a požadavků EU pro subjekty po získání dotace.

ADMINISTRACE PROJEKTU

Naším cílem není klientům pouze získat dotace z fondů EU, ale být jim nápomocni po celou dobu realizace dotačních projektů.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Naši projektoví manažeři jsou schopni připravit a dopracovat celý projekt získání dotace tak, aby byl v souladu s výběrovými kritérii daného dotačního programu EU.

PRÁVNÍ ASISTENCE

Kromě samotného posouzení projektu a podání žádosti Vám pomůžeme zařídit veškeré postdotační povinnosti a kontroly, a to včetně právních předpisů a příslušných aktivit.

 

 

Manažeři projektů pro MĚSTA A OBCE

David Šrámek

Projektový manažer


tel: +420 284 007 863 mob: +420 608 964 924 sramek@direkta.cz
Více


Tomáš Bulík

Projektový manažer


tel: +420 284 007 833 mob: +420 731 752 415 bulik@direkta.cz
Více


Kateřina Ondřejová

Projektový manažer


tel: +420 284 007 862 mob: +420 776 151 010 ondrejova@direkta.cz
Více


Petra Ryston

Projektový manažer


tel: +420 284 007 880 mob: +420 602 103 107 p.ryston@direkta.cz
Více


Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.