SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY IROP: KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (MAS)

ZEFEKTIVNĚNÍ MÍSTNÍHO ROZVOJE

Zkvalitnění komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života v rámci venkovských oblastí MAS.

NAVÝŠENÍ KAPACIT MÍSTNÍHO ROZVOJE

Zvýšení kapacity komunitně vedeného místního rozvoje se záměrem zkvalitnění řídicích a administrativních schopností MAS.

Podporované aktivity prioritní osy IROP: KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (MAS)

 

PRIORITNÍ OSY

Tato prioritní osa podporuje aktivity z předchozích prioritních os v rámci kategorie IROP; oprávněnými uchazeči jsou pouze subjekty realizující projekty v rámci MAS a nebo samotné místní akční skupiny MAS.

Manažeři projektů v prioritní ose IROP: KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (MAS)

Kateřina Ondřejová

Projektový manažer


tel: +420 284 007 862 mob: +420 776 151 010 ondrejova@direkta.cz
Více


Petra Ryston

Projektový manažer


tel: +420 284 007 880 mob: +420 602 103 107 p.ryston@direkta.cz
Více


Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.