SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY IROP: KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

INTENZIFIKACE REGIONÁLNÍ MOBILITY

Výstavba a rekonstukce vybrané regionální sítě silnic II. a III. třídy (návaznost na síť TEN-T).

UDRŽITELNÉ FORMY DOPRAVY

Navýšení podílu udržitelných forem dopravy, jako např. zavedení inteligentních systémů, nákup nízkoemisních vozidel, apod.

IMPLEMENTACE PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

Podpora systému a infrastruktury složek IZS, a to převážně na exponovaných územích ČR se zvýšeným rizikem přírodních katastrof.

Podporované aktivity prioritní osy IROP: KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

 

MODERNIZACE INFRASTRUKTURY

Celková rekonstrukce a modernizace příslušných silničních úseků, a to včetně výstavby obchvatů, apod.

PŘESTUPNÍ TERMINÁLY

Výstavba a rekonstrukce moderních přestupních terminálů za účelem zefektivnění služeb veřejné dopravy.

INTELIGENTNÍ SYSTÉMY

Představení a zavedení inteligentních zařízení pro celkovou modernizaci řídících a informačních dopravních systémů (i pro IZS).

NÍZKOEMISNÍ VOZIDLA

Pořízení nízkoemisních a bezemisních dopravních vozidel za účelem zefektivnění stavu městské mobility.

BEZPEČNOST DOPRAVY

Implementace zvýšení bezpečnosti v rámci oblasti silniční, železniční, cyklistické a pěší dopravy.

VZDĚLÁVACÍ CENTRA PRO IZS

Zefektivnění činnosti integrovaného záchranného systému (IZS) skrze modernizaci výcvikových center a středisek.

Manažeři projektů v prioritní ose IROP: KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

Kateřina Ondřejová

Projektový manažer


tel: +420 284 007 862 mob: +420 776 151 010 ondrejova@direkta.cz
Více


Petra Ryston

Projektový manažer


tel: +420 284 007 880 mob: +420 602 103 107 p.ryston@direkta.cz
Více


Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.