K dnešnímu dni máme schváleno 695 námi vypracovaných projektů. 
Aktuální celkový objem dotací: 5 886 714 835 Kč při celkových investicích: 12 359 859 510 Kč

Dotační programy období 2002 - 2003 Počet projektů Investice (mil. Kč) Dotace (mil. Kč)
PHARE - lázeňská zóna 1 28,19 23,96
PHARE - průmyslová zóna Verne 1 65,00 47,00
Phare 2003 - Technologie 15 182,58 39,44
SAPARD - firmy 19 180,50 89,30
SAPARD - obce 2 14,20 12,79
Operační program průmysl a podnikání 2004 - 2006 Počet projektů Investice (mil. Kč) Dotace (mil. Kč)
OP Průmysl a podnikání - Inovace 1 16 723,33 284,64
OP Průmysl a podnikání - Marketing 4 7,29 3,16
OP Průmysl a podnikání - Obnovitelné zdroje energií 1 55,00 22,48
OP Průmysl a podnikání - Reality 5 112,03 55,11
OP Průmysl a podnikání - Rozvoj 1 35 507,46 235,12
OP Průmysl a podnikání - Rozvoj 2 14 191,99 58,54
OP Průmysl a podnikání - Školící střediska 2 73,15 31,78
Dotační programy období 2004 - 2006 Počet projektů Investice (mil. Kč) Dotace (mil. Kč)
Jednotný programový dokument Praha - Cíl 2 2 23,72 4,89
Jednotný programový dokument Praha - Cíl 3 4 17,75 16,57
OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 47 408,16 137,14
Operační program Rozvoj lidských zdrojů 2 32,59 32,28
Společný regionální operační program 8 59,32 25,98
SROP - komunikace 1 14,35 4,50
SROP - městská infrastruktura 1 109,69 98,72
Programy výzkumu a vývoje 2004 - 2006 Počet projektů Investice (mil. Kč) Dotace (mil. Kč)
Program Impuls 8 115,22 46,88
Program Trvalá prosperita 2 72,96 53,30
Operační program Podnikání a Inovace 2007 - 2013 Počet projektů Investice (mil. Kč) Dotace (mil. Kč)
OP Podnikání a Inovace - Educa 2 4,89 4,89
OP Podnikání a Inovace - Ekoenergie 15 996,02 367,72
OP Podnikání a Inovace - ICT a strategické služby 15 323,44 119,71
OP Podnikání a Inovace - ICT v podnicích 12 91,62 46,76
OP Podnikání a Inovace - Inovace 26 1 197,32 581,75
OP Podnikání a Inovace - Marketing 8 18,05 8,64
OP Podnikání a Inovace - Nemovitosti 24 651,56 299,81
OP Podnikání a Inovace - Patent 1 0,09 0,07
OP Podnikání a Inovace - Poradenství 1 1,00 0,50
OP Podnikání a Inovace - Potenciál 15 309,69 154,75
OP Podnikání a Inovace - Rozvoj 98 1 503,69 661,09
OP Podnikání a Inovace - Školící střediska 5 42,21 21,61
OP Průmysl a podnikání - Prosperita 4 375,61 217,49
Dotační programy období 2007 - 2013 Počet projektů Investice (mil. Kč) Dotace (mil. Kč)
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 38 187,90 172,39
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 0,42 0,42
Operační program Životní prostředí 1 34,03 14,26
Operační program Životní prostředí - kanalizace, vodovod, ČOV 3 232,92 190,86
Operační program Životní prostředí - protipovodňová opatření 27 47,20 39,90
Operační program Životní prostředí - příroda, krajina - lesopark 1 5,00 2,70
Operační program Životní prostředí - rekultivace skládky 1 76,97 69,27
Operační program Životní prostředí - snížení prašnosti 4 13,78 11,72
Operační program Životní prostředí - výstavba sběrného dvora 2 40,03 35,60
ROP - občanské vybavení 5 130,07 77,05
Program rozvoje venkova 2007 - 2013 Počet projektů Investice (mil. Kč) Dotace (mil. Kč)
Program rozvoje venkova - kanalizace, vodovod, ČOV 12 369,14 314,03
Program rozvoje venkova - komunikace 15 91,56 73,26
Program rozvoje venkova - občanské vybavení 1 11,64 10,48
Program rozvoje venkova - obnova kostela 1 4,18 3,76
Program rozvoje venkova - podpora cestovního ruchu 3 14,93 7,77
Program rozvoje venkova - zeměd. a potravin. produkty 7 130,11 54,39
Program rozvoje venkova - obnova a rozvoj vesnic 3 100,17 39,08
Program rozvoje venkova - zakládání podniků a jejich rozvoj 15 164,24 67,60
Program rozvoje venkova - modernizace zemědělských podniků 2 15,83 3,75
Programy výzkumu a vývoje 2007 - 2013 Počet projektů Investice (mil. Kč) Dotace (mil. Kč)
ALFA - Podpora aplikovaného výzkumu a exp. vývoje 9 192,10 102,34
TIP - Podpora průmyslového výzkumu a vývoje 4 141,57 99,04
Národní programy MZE 2007 - 2013 Počet projektů Investice (mil. Kč) Dotace (mil. Kč)
Ministerstvo zemědělství - program potravinářství 16 330,19 96,18
Administrace projektů 2002 - 2013 Počet projektů Investice (mil. Kč) Dotace (mil. Kč)
Administrativa a monitoring projektů a dotací 29 0,00 0,00
Dotační programy období 2014-2020 Počet projektů Investice (mil. Kč) Dotace (mil. Kč)
OP Životní prostředí 14/20 - protipovodňová opatření 3 4,33 3,71
OP Zaměstnanost - vzdělávání zaměstnanců 3 5,20 4,40
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 Počet projektů Investice (mil. Kč) Dotace (mil. Kč)
OP PIK - Nízkouhlíkové technologie 2 13,80 6,60
OP PIK - Aplikace 12 313,10 164,03
OP PIK - ICT 4 37,83 15,35
OP PIK - Inovace 11 658,83 190,02
OP PIK - Inovační vouchery 8 6,53 3,62
OP PIK - Marketing 11 32,68 15,40
OP PIK - Nemovitosti 5 90,95 37,93
OP PIK - Potenciál 6 76,34 37,81
OP PIK - Technologie 13 266,62 109,14
OP PIK - Úspory energie 1 10,00 4,50
CELKEM 695 12 359,86 5 886,71

PODROBNÝ PŘEHLED ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ PŘIPRAVENÝCH SPOLEČNOSTÍ DIREKTA GROUP S.R.O.:

Název obce/města: Okres: Dotační program: Potvrzení výběru:
Název firmy: Okres: Dotační program: Potvrzení výběru: