SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY IROP: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

MODERNIZACE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Celkový rozvoj a modernizace infrastruktury za účelem zefektivnění kvality zdravotních služeb a péče o zdraví.

DOSTUPNOST SLUŽEB

Implementace zvýšení dostupnosti služeb za účelem zefektivnění sociální, zdravotní a komunitní péče.

PODNIKATELSKÉ AKTIVITY

Podpora pro rozvoj a revitalizaci podnikatelských činností a aktivit v rámci sociálního podnikání.

ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Celkové zvýšení dostupnosti infrastruktury za účelem zkvalitnění oblasti vzdělávání a celoživotního učení.

ENERGETICKÁ NÁROČNOST

Revitalizace bytových domů za účelem omezení energetické náročnosti budov.

Podporované aktivity prioritní osy IROP: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

 

VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ

Výstavba nebo rekonstrukce zařízení za účelem poskytování komunitní péče nebo zdravotnických zařízení.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Zlepšení dostupnosti návazné péče a transformace poskytování psychiatrické péče.

REKONSTRUKCE BYTŮ

Modernizace tepelného zařízení bytových jednotek (obvodové pláště, střechy, podlahové konstrukce, okna, dveře, apod.).

PODPORA PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Výstavba a rekonstrukce mateřských a základních škol; modernizace školicích pomůcek a venkovního a vnitřního zázemí.

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Podpora pro rozvoj podnikatelských činností se záměrem výstavby, modernizace a rozšíření zařízení sociálních podniků.

OMEZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Výměna a modernizace tepelných a vodních rozvodů a instalace systémů určených pro měření otopné soustavy.

Manažeři projektů v prioritní ose IROP: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

Kateřina Ondřejová

Projektový manažer


tel: +420 284 007 862 mob: +420 776 151 010 ondrejova@direkta.cz
Více


Petra Ryston

Projektový manažer


tel: +420 284 007 880 mob: +420 602 103 107 p.ryston@direkta.cz
Více


Máte zájem o novinky? Přihlašte se k odběru newsletteru.