Dotace na výstavbu, nástavbu nebo přístavbu podnikatelské nemovitosti

Dotace umožňuje získat finanční podporu na nástavby, přístavby a novou výstavbu budov s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů. V případě nástavby nebo přístavby může být objekt v nájmu. Dotace pro firmy do 50 zaměstnanců je 80%, do 250 zaměstnanců […]

Více

Dotace na nákup strojů a zařízení

Dotace je určena na zakoupení výrobní technologie, strojů a zařízení.  S vyjímkou území Hl. města Prahy lze realizovat investice na celém území ČR.  Žádat o dotaci mohou firmy bez rozdílu velikosti. Dotace je 45% pro malé firmy, 35% pro střední firmy a 25% pro velké firmy. Maximální dotace je 200 mil. Kč a minimální 1 […]

Více

Dotace Průmysl 4.0 – úspora pracovních sil

Dotace Průmysl 4.0 je zajímavá zejména pro firmy, které řeší nedostatek pracovních sil k zajištění stávající výroby, nebo k jejímu rozšíření a zefektivnění. Je zaměřena na zavádění systémů a prvků automatizace, robotizace a digitalizaci výrobních a nevýrobních procesů ve firmě. Lze dotovat například investice do manipulace s materiálem při výrobě prostřednictvím robotizace nebo například zavádění systémů […]

Více

Investice pro výzkum a vývoj

Dotace je určena na nákup technologického vybavení, přístrojů a dalšího zařízení pro pracoviště firmy kde probíhá nebo bude probíhat firemní vývoj nebo výzkum. Dotaci lze v určité míře využít také pro úhradu nákladů na stavbu nebo rekonstrukci a na zakoupení budov a pozemků. Dotace je je 50% z uznatelných nákladů, minimálně 2 mil. Kč a […]

Více

Aktualita pro I. čtvrtletí 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo 14.11.2017 aktualizovaný Harmonogram dotací. Informujeme Vás o změnách v harmonogramu u vybraných dotací u kterých je plánováno zveřejnění výzev v 1. čtvrtletí 2018. V programu dotací na Vysokorychlostní internet dochází k přesunu II. výzvy plánované k vyhlášení v prosinci 2017 na duben 2018. V programu Nemovitosti – Finanční nástroj […]

Více

DOTACE FOTOVOLTAIKA

Dotace je určena zejména pro firmy ve zpracovatelském průmyslu. Výše dotace je závislá na konkrétním dotačním projektu a může být až 80% z vynaložených nákladů. Nelze dotovat projekty na území HL. města Prahy. Vyšší zájem o tento typ dotace vychází z ekonomického hodnocení investice, kde vychází návratnost, s dotací, na cca 5 let. V technickém […]

Více

YouTube INFORMÁTOR

Přinášíme Vám nový způsob předávání aktuálních informací o dotacích pro firmy. Spojeni předávání informací vizuálním způsobem s krátkým textem šetří významně váš čas a zrychluje orientaci, zda je některá z dotací pro vás zajímavá. Navazujeme na osvědčený a několik let provozovaný systém mailového INFORMÁTORA, který nyní využívají stovky firem. Připravili jsme s našimi klienty již […]

Více

Dotace na výstavbu, nástavbu či přístavbu firemní budovy

Operační programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) umožňuje firmám získat dotací také na nástavbu a přístavbu podnikatelské nemovitosti s vyšším energetickým standartem ke stávajícím budovám, nebo i na novou výstavbu energeticky efektivních budov. Výše dotace je, podle velikosti firmy, 80 -60%. Minimální dotace je 200 000,- Kč a maximální dotace na jednu žádost […]

Více

Dotace pro firmy na zpracování odpadu na druhotné suroviny

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo výzvu v oblasti zpracování odpadů firem. Dotace je zaměřena na zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků. Dotační projekt musí být […]

Více

Firmy projevují zájem o fotovoltaiku

Možnost dotací na zakoupení fotovoltaických panelů na výrobu elektřiny, zejména pro vlastní potřebu, využívá stále více firem ve zpracovatelském průmyslu. Podpora dotačního programu MPO ČR případně umožňuje i efektivně kombinovat dotaci na panely s dotací na pořízení pokročilých bateriových zásobníků vhodných pro akumulaci elektrické energie. Dotace je až 60 – 80% z uznatelných nákladů projektu […]

Více