Investice pro výzkum a vývoj

Dotace je určena na nákup technologického vybavení, přístrojů a dalšího zařízení pro pracoviště firmy kde probíhá nebo bude probíhat firemní vývoj nebo výzkum. Dotaci lze v určité míře využít také pro úhradu nákladů na stavbu nebo rekonstrukci a na zakoupení budov a pozemků. Dotace je je 50% z uznatelných nákladů, minimálně 2 mil. Kč a […]

Více

Aktualita pro I. čtvrtletí 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo 14.11.2017 aktualizovaný Harmonogram dotací. Informujeme Vás o změnách v harmonogramu u vybraných dotací u kterých je plánováno zveřejnění výzev v 1. čtvrtletí 2018. V programu dotací na Vysokorychlostní internet dochází k přesunu II. výzvy plánované k vyhlášení v prosinci 2017 na duben 2018. V programu Nemovitosti – Finanční nástroj […]

Více

Dotace na vývoj software

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR plánuje mimořádně, ještě v tomto roce, příjem žádostí firem o dotace ze SF EU na vývoj software. Tato výzva by měla být poslední v tomto plánovacím období tj. do roku 2020. Dotace je určena zejména na mzdy členů vývojového týmu (včetně pojistného), služby expertů (dodávky služeb jiných stran), HW a […]

Více

Nové dotační výzvy v průmyslu vyhlášeny

MPO ČR vyhlásilo dlouho očekávané výzvy k podávání žádostí o dotace v programech Marketing, Školící střediska, ICT a Nemovitosti. Výzvy obsahují některé změny oproti minulému období a příjem žádostí bude zahájen v průběhu listopadu 2016. Očekává se velký zájem firem a je pravděpodobné, že určené prostředky nebudou pokrývat požadavky na dotace. Implementační agenturou pro nové období je […]

Více

Potenciál OPPIK

Podle aktuálního harmonogramu OPPIK bude 2. výzva programu Potenciál vyhlášena již v říjnu letošního roku. Tento program umožňuje firmám založit a vybavit vlastní vývojové pracoviště, přičemž dotace bude činit 50% způsobilých výdajů. Pro malé a střední podniky je zde možnost úhrady služeb pro výzkum a vývoj a mzdových nákladů vývojových pracovníků absolventů. Minimální výše investice pro […]

Více

Aktuality v dotací pro rok 2016

V minulých dnech byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram příjmu žádostí o dotace v působnosti MPO ČR. Příjem většiny žádostí začíná od října či listopadu 2016. V některých programech došlo k významnému navýšení finančních alokací. Spolu s plánovanou změnou některých kritérií budou v letošním roce příznivější podmínky pro získání dotace oproti dalším letům. Pokud uvažujete o dotaci […]

Více

Nový harmonogram

Byl zveřejněn nový harmonogram příjmu žádostí o dotace zejména pro firmy ve zpracovatelském průmyslu. Příjem většiny žádostí o dotace  je od září 2016 do konce roku. Došlo také k úpravám alokace finančních prostředků na jednotlivé výzvy.Oproti poslední výzvě byly posíleny plánované finančních prostředky v program Úspory energií o 1 miliardu Kč na celkových  6 miliard […]

Více

Dotace na výzkum a vývoj

Technologická agentura ČR  informovala, že 2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena dne 15. března 2016. O dotaci mohou žádat firmy a výzkumné organizace v ČR včetně HL. města Prahy. Lze získat dotaci zejména na mzdové a ostatní neinvestiční náklady až do výše 60% po 2 – 4 roky […]

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotace na výzkum a vývoj

MPO ČR zveřejňuje výzvu k předkládání žádostí o dotace pro firmy na výzkum a vývoj v programu TRIO. Jde zejména o dotace na neinvestiční náklady, např. mzdové a ostatní náklady spojené s výzkumem a vývojem ve firmách. Dotace číní až 60%. Délka projektů by měla být více jak 2 roky s přesně stanoveným cílem, kterého se má dosáhnout. Dotace […]

Více

Dotace pro VÝZKUM A VÝVOJ ve firmách!

V pátek 26. června byl  vyhlášen další program podpory výzkumu a vývoje ve firmách. Jde o program v rámci  OP PIK – Aplikace. Již dříve byl zveřejněn  program  TRIO, také  v gesci MPO ČR. Navazuje se tak na předešlé úspěšné  dotační programy. Programy jsou určeny zejména firmám převážně na mzdové náklady při vývoji a výzkumu. Lze dosáhnout až […]

Více