DOTACE FOTOVOLTAIKA

Dotace je určena zejména pro firmy ve zpracovatelském průmyslu. Výše dotace je závislá na konkrétním dotačním projektu a může být až 80% z vynaložených nákladů. Nelze dotovat projekty na území HL. města Prahy. Vyšší zájem o tento typ dotace vychází z ekonomického hodnocení investice, kde vychází návratnost, s dotací, na cca 5 let. V technickém řešení lze kombinovat výrobu elektrické energie se systémy bateriových zásobníků vhodných pro akumulaci vyrobené elektřiny. Podmínkou dotace je mimo jiné, že maximálně 20% vyrobené elektřiny může být dodáváno do sítě. Vlastní dotační projekt je poměrně složitý a vyžaduje spolupráci odborníků v dané oblasti. Zajišťujeme proto bezplatnou konzultaci záměru s odborníky, kde se posuzuje technická proveditelnost možného řešení a ekonomická výhodnost ve vztahu pořizovací cena, výkon a reálná úspora nákladů. Pokud je záměr z tohoto pohledu výhodný navrhujeme zahájení technických prací a prací na zpracování žádosti o dotaci. Odměna za zpracování dotačního projektu je splatná pouze v případě schválení žádosti o dotaci. Předem je nutno zaplatit energetický audit a případnou stavební dokumentaci, pokud to projekt vyžaduje, k žádosti o dotaci.

KOMENTOVAT

Comment (Povinné)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)