Dotace na výstavbu, nástavbu či přístavbu firemní budovy

Dotace na výstavbu, nástavbu či přístavbu firemní budovy

Operační programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) umožňuje firmám získat dotací také na nástavbu a přístavbu podnikatelské nemovitosti s vyšším energetickým standartem ke stávajícím budovám, nebo i na novou výstavbu energeticky efektivních budov.
Výše dotace je, podle velikosti firmy, 80 -60%. Minimální dotace je 200 000,- Kč a maximální dotace na jednu žádost je cca 5 milionů Kč (200 tis. € ). Pro podání žádosti je nutno splnit řadu požadavků na energetickou náročnost stavby. Podmínkou je také, aby podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů, byl min. 5% z celkové dodané energie. V současné době může firma podat do jedné výzvy max. 10 žádostí o dotaci.
Nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace, bytové, rodinné a veřejné budovy a budovy sloužící pro zemědělskou výrobu.

Máme zkušenosti a tým odborníků. Informujte se u nás o dalších podmínkách této dotace.

KOMENTOVAT

Comment (Povinné)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)