Vyhlášení prvních výzev v rámci OPŽP!

Vyhlášení prvních výzev v rámci OPŽP!

MŽP již minulý týden vyhlásilo texty výzev nového programového období na ekologické projekty v celkovém objemu téměř 8 miliard Kč. V novém programovém období v rámci OPŽP lze získat finanční podporu v některé z následujících oblastí:

1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
4. ochrana a péče o přírodu a krajinu,
5. energetické úspory.

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na končící OPŽP 2007–2013. Pro žadatele je v něm přichystáno téměř 2,637 miliardy Eur (72 mld. Kč).

KOMENTÁŘE (4)

Dobrý den, je již stanovený termín pro podání žádostí? Děkuji.

    V tuto chvíli ještě probíhají jednání Monitorovacího výboru OPŽP, který musí schválit hodnoticí kritéria výzev a následně vyhlásit termín příjmu Žádostí v rámci OPŽP. Předpokládané spuštění příjmu žádostí je naplánováno na 14. srpna 2015.

Dobrý den. Chci se zeptat, zda-li v novém OPŽP došlo k nějakým změnám oproti předchozímu období?

    Z důvodu sjednocení terminologie v rámci všech operačních programů schválených pro období 2014 – 2020 se zejména změnilo názvosloví.

    Další změnou je zavedení elektronických žádostí (nový systém určený pro všechny operační programy) a současně došlo u některých podporovaných aktivit (specifické cíle) ke snížení dotace.

KOMENTOVAT

Comment (Povinné)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)