Dotace na snižování emisí v ovzduší

Dotace na snižování emisí v ovzduší

Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo výzvu k podávání žádostí o dotace pro firmy plánující opatření ke snížení emisí a znečištění ovzduší.
Dotace je určena na náklady spojené s náhradou nebo rekonstrukcí zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC. Dále na pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí a úrovně znečištění u spalovacích zdrojů, omezení prašnosti a rozšiřování nebo rekonstrukci soustav centrálního zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav. Maximální způsobilé náklady na projekt mohou být až 50 mil. EUR, minimální 100 tisíc Kč.
Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Pro více informací nás kontaktujte na zákaznické infolince +420 284 007 815.

KOMENTOVAT

Comment (Povinné)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)