Dotace na vývoj software

Dotace na vývoj software

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR plánuje mimořádně, ještě v tomto roce, příjem žádostí firem o dotace ze SF EU na vývoj software. Tato výzva by měla být poslední v tomto plánovacím období tj. do roku 2020.
Dotace je určena zejména na mzdy členů vývojového týmu (včetně pojistného), služby expertů (dodávky služeb jiných stran), HW a SW použitý pro vývoj, nájemné za místo realizace projektu, nájemné cloudových služeb a datových center. Výše dotace je od 25% do 45% dle velikosti firmy, v poslední výzvě však minimálně 1 mil. Kč a maximálně 50 mil. Kč.
Vlastní žádost o dotaci je poměrně komplikovaná a vzhledem k předpokládanému převisu poptávky o dotaci oproti alokovaným finančním prostředkům a tím i vyšší konkurenci dotačních žádostí, lze doporučit využití poradenských služeb specialistů pro tento program.

Pro více informací nás kontaktujte na zákaznické lince 284 007 815.

KOMENTOVAT

Comment (Povinné)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)