Dotace na výzkum a vývoj

Dotace na výzkum a vývoj

Technologická agentura ČR  informovala, že 2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena dne 15. března 2016.
O dotaci mohou žádat firmy a výzkumné organizace v ČR včetně HL. města Prahy.
Lze získat dotaci zejména na mzdové a ostatní neinvestiční náklady až do výše 60% po 2 – 4 roky trvání prací.
Program je zaměřen
na zlepšování postavení firem pomocí podpory projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.
Program se dělí do tří oblastí Znalostní ekonomika, Energetika a materiály, Životní prostředí.
Výsledky musí být realizovány do tři let po ukončení projektu.

 Pro více informací nás kontaktujte na zákaznické infolince +420 284 007 815.

KOMENTOVAT

Comment (Povinné)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)