Nová dotace na vzdělávání

Nová dotace na vzdělávání

Byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace na vzdělávání vlastních zaměstnanců.
Dotace je ve výši 85% z uznatelných nákladů na vzdělávání měsíčně max. 500 000,- Kč a ročně max. 6 000 000,- Kč.
Uznatelnými náklady je i refundace mzdových nákladů v max. výši 176,- Kč/hodinu.
Podporovanými typy vzdělávání je další profesní vzdělávání, odborné i specifické a jazyková výuka. Podporovány jsou akreditované i neakreditované programy.  Délka trvání podporovaného vzdělávání je max. 18 měsíců, u jazykové výuky 6 měsíců.
Dotace je určena pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance mimo hl. město Prahu, týká se ale jejich poboček mimo Prahu.

KOMENTOVAT

Comment (Povinné)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)