Nový Harmonogram dotací MPO ČR pro firmy do konce roku 2018

Rádi bychom Vás informovali o novém harmonogramu MPO ČR v oblasti dotací ze Strukturálních fondů EU. U řady programů dochází k navýšení finanční alokace. Jsou zařazeny i nové programy. Zároveň byly již zveřejněny výzvy k podávání žádostí o dotace na výzkum a vývoj a nákup technologie. Je zřejmá snaha MPO ČR urychlit a zlepšit čerpání […]

Více

Nová dotace na vzdělávání

Byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace na vzdělávání vlastních zaměstnanců. Dotace je ve výši 85% z uznatelných nákladů na vzdělávání měsíčně max. 500 000,- Kč a ročně max. 6 000 000,- Kč. Uznatelnými náklady je i refundace mzdových nákladů v max. výši 176,- Kč/hodinu. Podporovanými typy vzdělávání je další profesní vzdělávání, odborné i […]

Více