Výzva k předkládání žádostí o dotace na výzkum a vývoj

Výzva k předkládání žádostí o dotace na výzkum a vývoj

MPO ČR zveřejňuje výzvu k předkládání žádostí o dotace pro firmy na výzkum a vývoj v programu TRIO.

Jde zejména o dotace na neinvestiční náklady, např. mzdové a ostatní náklady spojené s výzkumem a vývojem ve firmách. Dotace číní až 60%. Délka projektů by měla být více jak 2 roky s přesně stanoveným cílem, kterého se má dosáhnout. Dotace není územně omezena a lze ji tak získat na celém území ČR včetně Hl. města Prahy.  Spolupříjemcem dotace může být také vysoká škola.

Žádosti se budou přijímat do 15.1. 2016. Předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 8. 2016.

Vzhledem k veliké konkurenci projektů lze předpokládat, že na dotaci dosáhnou jen firmy, kde bude dosaženo výzkumem a vývojem vysokého přínosu nového řešení v daném oboru.

Pro více informací nás kontaktujte na zákaznické infolince +420 284 007 815.

KOMENTOVAT

Comment (Povinné)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)