Potenciál OPPIK

Podle aktuálního harmonogramu OPPIK bude 2. výzva programu Potenciál vyhlášena již v říjnu letošního roku. Tento program umožňuje firmám založit a vybavit vlastní vývojové pracoviště, přičemž dotace bude činit 50% způsobilých výdajů. Pro malé a střední podniky je zde možnost úhrady služeb pro výzkum a vývoj a mzdových nákladů vývojových pracovníků absolventů. Minimální výše investice pro […]

Více

Aktuality v dotací pro rok 2016

V minulých dnech byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram příjmu žádostí o dotace v působnosti MPO ČR. Příjem většiny žádostí začíná od října či listopadu 2016. V některých programech došlo k významnému navýšení finančních alokací. Spolu s plánovanou změnou některých kritérií budou v letošním roce příznivější podmínky pro získání dotace oproti dalším letům. Pokud uvažujete o dotaci […]

Více

Nové dotace v průmyslu se blíží

Dle harmonogramu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR budou již od tohoto měsíce zveřejňovány výzvy k předkládání žádostí o dotace v programovém období 2014-2020. Žádosti se budou předkládat od října 2016 s plánovaným vyhodnocení na jaře 2017. Předpokladem je ale vyhodnocení žádostí o dotace které byly předkládány koncem roku 2015 a které dosud, ve většině, vyhodnoceny […]

Více