Aktuálně – možnosti dotací v oblasti ICT

Dotace v oblasti ICT byly rozšířeny a došlo k navýšení finanční alokace. Lze žádat o dotace na centra sdílených služeb, datová centra, vývoj software a na investice do ICT v podnicích. V projektech na modernizaci datových center je dotace 1 – 150 mil. Kč. Do způsobilých nákladů patří mimo jiné pozemky, stavby, investice do hmotného […]

Více

Nový Harmonogram dotací MPO ČR pro firmy do konce roku 2018

Rádi bychom Vás informovali o novém harmonogramu MPO ČR v oblasti dotací ze Strukturálních fondů EU. U řady programů dochází k navýšení finanční alokace. Jsou zařazeny i nové programy. Zároveň byly již zveřejněny výzvy k podávání žádostí o dotace na výzkum a vývoj a nákup technologie. Je zřejmá snaha MPO ČR urychlit a zlepšit čerpání […]

Více

Dotace na zpracování vlastních druhotných surovin

Rádi bychom Vás informovali o dotaci na získávání druhotných surovin pro další využití v průmyslové výrobě. Dotace je určena na investice do moderní technologie, která umožní firmě  zpracovávat vlastní druhotné suroviny tak, aby je bylo možno využít k další výrobě ve firmě. O dotaci ve výši 25 – 45% mohou žádat firmy  bez rozdílu velikosti […]

Více