Dotace na výzkum a vývoj

Technologická agentura ČR  informovala, že 2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena dne 15. března 2016. O dotaci mohou žádat firmy a výzkumné organizace v ČR včetně HL. města Prahy. Lze získat dotaci zejména na mzdové a ostatní neinvestiční náklady až do výše 60% po 2 – 4 roky […]

Více