Výzva k předkládání žádostí o dotace na výzkum a vývoj

MPO ČR zveřejňuje výzvu k předkládání žádostí o dotace pro firmy na výzkum a vývoj v programu TRIO. Jde zejména o dotace na neinvestiční náklady, např. mzdové a ostatní náklady spojené s výzkumem a vývojem ve firmách. Dotace číní až 60%. Délka projektů by měla být více jak 2 roky s přesně stanoveným cílem, kterého se má dosáhnout. Dotace […]

Více