Nová dotace na vzdělávání

Byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace na vzdělávání vlastních zaměstnanců. Dotace je ve výši 85% z uznatelných nákladů na vzdělávání měsíčně max. 500 000,- Kč a ročně max. 6 000 000,- Kč. Uznatelnými náklady je i refundace mzdových nákladů v max. výši 176,- Kč/hodinu. Podporovanými typy vzdělávání je další profesní vzdělávání, odborné i […]

Více