Výběr dodavatele v novém dotačním období (OPPIK)!

V novém dotačním (programovacím) období budou opět platit Pravidla pro výběr dodavatele, a to pro ty, kteří nemají povinnost postupovat dle zákona o veřejných zakázkách. Nové období znamená nová Pravidla, a proto Vám přinášíme soupis několika hlavních změn oproti podmínkám výběru v období 2007-2013. Oznámení je uveřejňováno na „Věstníku veřejných zakázek“ Zadávací dokumentace je uchazečům poskytována přes […]

Více