Firmy projevují zájem o fotovoltaiku

Možnost dotací na zakoupení fotovoltaických panelů na výrobu elektřiny, zejména pro vlastní potřebu, využívá stále více firem ve zpracovatelském průmyslu. Podpora dotačního programu MPO ČR případně umožňuje i efektivně kombinovat dotaci na panely s dotací na pořízení pokročilých bateriových zásobníků vhodných pro akumulaci elektrické energie. Dotace je až 60 – 80% z uznatelných nákladů projektu […]

Více

Dotace na nákup strojního vybavení

Ministerstvo průmyslu ČR zveřejnilo výzvu k podávání žádostí firem o dotaci na nákup strojního vybavení v programu Inovace. Dotace je 25 – 45% z uznatelných nákladů, min. 1 mil. Kč a maximálně 50 mil. Kč. Dotovat lze projekty na celém území ČR, mimo HL. město Prahu. Hlavním kritériem pro schválení dotace je míra inovativnosti produktu […]

Více