Dotace pro firmy v roce 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo harmonogram podávání žádostí firem o dotace pro rok 2019. Jsou plánovány dotace zejména na investice do technologií a na výzkum a vývoj. Nové dotace jsou v oblasti cestovního ruchu a zlepšily se i podmínky pro investice v oblasti Průmyslu 4.0. Vysoká podpora trvá v oblasti úspor energií na budovách. Máte-li […]

Více