Výběr dodavatele v novém dotačním období (OPPIK)!

Výběr dodavatele v novém dotačním období (OPPIK)!

novém dotačním (programovacím) období budou opět platit Pravidla pro výběr dodavatele, a to pro ty, kteří nemají povinnost postupovat dle zákona o veřejných zakázkách.

Nové období znamená nová Pravidla, a proto Vám přinášíme soupis několika hlavních změn oproti podmínkám výběru v období 2007-2013.

 • Oznámení je uveřejňováno na „Věstníku veřejných zakázek“
 • Zadávací dokumentace je uchazečům poskytována přes „profil Zadavatele“
 • Zadávací dokumentace nemusí obsahovat požadavky na kvalifikaci uchazeče, jazyk nabídky, obchodní podmínky či návrh smlouvy
 • Povinnou publicitu je třeba splnit vždy v Zadávací dokumentaci
 • Zveřejnění informací o výsledku výběrového řízení na „profilu Zadavatele“
 • Při předpokládané hodnotě zakázky 10 489 000 Kč a více je nutné průběžné zveřejnění dokumentů o zakázce v systému pro příjem dotačních žádost

Pro více informací nás kontaktujte na zákaznické infolince +420 284 007 815 !

KOMENTÁŘE (6)

Dobrý den! Chci se zeptat, zda-li mohu změnit podmínky smlouvy? Děkuji. MS

  Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, ale může si vyjednat výhodnější podmínky při zachování vysoutěženého předmětu plnění.

Dobrý den, existuje nějaká možnost omezení subdodávek?
S pozdravem, Erik Šotola

  Zadavatel může vymezit věcné plnění pro subdodavatele, ale nesmí zcela vyloučit subdodávky.

Odpovědět

Dobrý den. Za jakých podmínek je možné poskytovat dodatečné informace k výběrovému řízení?

  Dodatečné informace je třeba poskytnout do 4 pracovních dnů s podmínkou doručení dotazu nejpozději 6 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Současně je nutné dotaz a odpověď zveřejnit na „profilu Zadavatele“.

KOMENTOVAT

Comment (Povinné)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)